2015. Február 01. 22:07:48
Névnaposok
A mai napon Birgit, Brigitta, Cinella, Cinna, Cinnia, Efraim, Fiametta, Gitta, Ignác, Imodzsen, Imogén, Innocencia, Kincső, Szevér, Vincencia, Virgínia, ünnepli névnapját.
Navigáció
· Főoldal
· Kedvezmények
· Nyugdíjas kód
· Programajánló
· WebKalauz
· NetAjánló
· Háziállat kereső
· Segítőket keresünk
· Cikkek - írások
· Fórum
· Keresés
· Kapcsolat
· Hirdetési ajánlat
· Munkatársak
· Letöltések
· Statisztikai oldal
· Névnap adatok beküldése
· A legek
A nap vicce
Időjárás
Felhőkép

Hőtérkép
RSS hírolvasó
Válaszd ki az olvasni kívánt RSS hírforrást:

A választott hírforrás itt fog megjelenni.

Kedvezmények - Tömegközlekedés
- Vértes Volán

- MÁV:
65 éven felüli nyugdíjas utasaink 2. osztályon díjmentesen utazhatnak. Természetesen, ha pót, illetve helyjegyes járatokon utaznak, akkor ennek díját meg kell fizetniük. 1. osztályon a 2. és 1. osztály különbözetének megfizetésével tud jegyet váltani.
Van lehetőség azoknak a nyugdíjasoknak akik még nem töltötték be 65. életévüket egy ún. Nyugdíjas Utazási Szelvénnyel kedvezményt igénybe venni. Ezt a nyugdíj biztosítójuktól kaphatják meg. Ez egy pecsételős szelvény melyet minden utazás előtt érvényesíteniük kell. Évente 16 egy úti utazásra használhatják fel és ez 50% kedvezményt biztosít menetjegyükből. Van lehetőség arra is, hogy évi 2 egy úti utazásnál 90% kedvezményt kapjanak. Ezt két 50% kedvezményű pecsét felhasználásával kaphatják meg.
55 év fölötti utasaink kapnak 20% kedvezményt. Ezt bármikor igénybe vehetik Igazolásához egy fényképes igazolványra van mindössze szükség.

UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK
A BKV Zrt. MENETREND SZERINTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉBEN


A nyugellátásokról szóló 1997. évi LXXX. törvény alapján saját jogú nyugdíjas az a természetes személy, aki

1. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott saját jogú öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül. A saját jogú nyugdíjjal azonos elbírálás alá esik a korengedményes nyugdíj, az előnyugdíj, a bányásznyugdíj, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által megállapított öregségi nyugdíj, Magyarországon nyilvántartásba vett egyházi, felekezeti nyugdíj, a szolgálati nyugdíj, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által megállapított rendszeres rokkantsági segély, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadék, növelt összegű munkaképtelenségi járadék és a rehabilitációs járadék,

2. a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet, illetőleg az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes állam (a továbbiakban: EGT állam) jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül.

A főváros HELYI (közigazgatási határán belüli) menetrend szerinti közösségi közlekedésében igénybe vehető kedvezmények
[Beleértve az elővárosi vasút (HÉV) Budapest közigazgatási határon belüli szakaszait is.]

1. Díjmentes utazásra jogosult:

b. a 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár – ideértve a külföldről hazatelepült személyt továbbá a kettős állampolgárságút, amennyiben magyar és valamely más állam állampolgára –, a menekült, a letelepedett jogállású személy, a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy), valamint nemzetközi szerződés rendelkezése esetén a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, a személyi igazolványa vagy bármely más, személyi és állampolgárság azonosítására alkalmas okmány felmutatásával. A kedvezményre jogosult külföldi állampolgárok: a Magyarországon tartósan letelepedett szovjet jogutód államok állampolgárai személyi igazolványuk, vagy tartózkodási engedélyük felmutatásával utazhatnak.

c. a külön jogszabályok alapján a nyugdíjfolyósító szerv által megállapított nyugellátásban részesülő 65 éven felüli külföldi állampolgár, a nyugdíjfolyósító szerv igazolása és bármely, a személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával;

d. a Szátv. (8. §-a (2) bekezdésének b) pontja) hatálya alá tartozó 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és a 65. életévét betöltött hozzátartozója a nevére kiállított “Magyar igazolvány”, illetve a “Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával;

3. Kedvezményes havi nyugdíjas bérlet igénybevételére jogosult:

A 85/2007. (IV.25.) Kormányrendelet és a 2003. évi LXXXVII. törvény által meghatározott kedvezmény alapján

a. a 65. életévét be nem töltött saját jogú nyugellátásban, illetve azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személy (1997. évi LXXX. törvény 4. §-ának f. pontja), hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban), az özvegyi járadékban, növelt összegű özvegyi járadékban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, rokkantsági járadékban (ha nyugdíjasok utazási utalványával rendelkezik), nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy.

b. külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban;

c. nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy;

d. gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy;

Az a-c.) pontban meghatározott, kedvezményre jogosult személy az őt megillető kedvezményt házastársával (élettársával) megoszthatja, ha házastársa (élettársa) az öregségi nyugdíjkorhatárt (1997. évi LXXXI. törvény II. fejezete) már elérte. A jogosultságot a nyugdíjas, illetve rokkantsági járadékos igazolványának, igazolásának és a házastárs (élettárs) személyi igazolványának felmutatásával igazolja;

A d. pontban szereplő személyek pedig életkortól függetlenül megosztva használhatják a GY, GYÁM és GO utazási utalványokat, így nyugdíjas bérletigazolványt a gyám és gyámolt személy, a gondnok és gondnokolt személy egyaránt kiválthat.

Az a-d.) pontokban megjelölt személyek jogosultságukat a nyugdíjat, illetve a járadékot folyósító szerv által kiadott igazolvány, igazolás (pl.: Nyugdíjasok utazási utalványa) bemutatásával igazolják.

A külföldről hazatelepült magyar állampolgárnak, aki külföldről részesül nyugellátásban, ezt a tényt a 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet 4.§ (7) bekezdése alapján a nyugdíjfolyósító szervnél kell igazolnia:

„…A külföldről hazatelepült magyar állampolgár utazási utalványát a hazatelepülés, valamint a nyugellátás tényének hitelt érdemlő igazolása mellett a nyugdíjfolyósító szerv adja ki.”

A nyugdíjfolyósító szerv kiadja az utazási utalványt, ami alapján a nyugdíjas bérletigazolvány kiállítható.

e. az a személy, aki az aktív korúak ellátására – ami lehet „rendszeres szociális segély”, vagy pedig „rendelkezésre állási támogatás” – jogosult, ha munkaviszonyban nem áll, az illetékes jegyző igazolása szerint;

f. a rokkantsági járadékos (ha nyugdíjasok utazási utalványával nem rendelkezik), ha ezt a lakóhelye szerint illetékes jegyző igazolja.

A nyugdíjas bérletszelvény a BKV Zrt. által - a jogosultság igazolása alapján - kiadott érvényes nyugdíjas bérletigazolvánnyal használható. Az igazolvány érvényességét a BKV Zrt. határozza meg. Az igazolványok érvényességének lejártakor a meghosszabbításhoz, (újabb igazolvány kiadásához) a jogosultságot ismételten igazolni kell. A nyugdíjasnak a NYUFIG igazolványt, igazolást, vagy a „Nyugdíjasok utazási utalványá”-t csak a pénztárnál a BKV Zrt. bérletigazolvány kiváltásakor, vagy annak érvényesítésekor kell bemutatni. A jegyellenőr a nyugdíjas BKV Zrt. bérletigazolvány és a bérletszelvény érvényességét ellenőrzi.

II. Kedvezmények a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által üzemeltetett, a főváros KÖZIGAZGATÁSI HATÁRÁT ÁTLÉPŐ, ILLETVE CSAK AZON KÍVÜL KÖZLEKEDŐ AUTÓBUSZJÁRATAIN, valamint AZ ELŐVÁROSI VASÚT (HÉV) vonalainak Budapest KÖZIGAZGATÁSI HATÁRÁN KÍVÜLI SZAKASZAIN

2. Díjmentes utazásra jogosult:

b. 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár – ideértve a külföldről hazatelepült személyt továbbá a kettős állampolgárságút, amennyiben magyar és valamely más állam állampolgárai –, a menekült, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint nemzetközi szerződés rendelkezése esetén a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár személyi igazolványa, vagy bármely más, személyi és állampolgárság azonosítására alkalmas okmány felmutatásával. A kedvezményre jogosult külföldi állampolgárok: a Magyarországon tartósan letelepedett szovjet jogutód államok állampolgárai személyi igazolványuk, vagy tartózkodási engedélyük felmutatásával utazhatnak.

c. a külön jogszabályok alapján a nyugdíjfolyósító szerv által megállapított nyugellátásban részesülő 65 éven felüli külföldi állampolgár a nyugdíjfolyósító szerv igazolása és bármely, a személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával;

d. a Szátv. hatálya alá tartozó 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és a 65. életévét betöltött hozzátartozója a nevére kiállított “Magyar igazolvány”, illetve a “Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával;

Ezen igazolványok közokiratnak minősülnek, ezért bevonni, elkobozni tilos!

5. 90 %-os kedvezményes MENETJEGY igénybevételére jogosult:

A „Nyugdíjasok utazási utalványa” alapján évente 8 alkalommal, a kedvezményre jogosult választása szerint két 50 %-os kedvezményes utazási lehetőség összevonásával: az I. fejezet 3. a-d. pontjaiban megjelölt 65. életévét be nem töltött személyek. A „Nyugdíjasok utazási utalványa” 16 kedvezményének felhasználását követően az I. fejezet 3. a-d. pontjaiban meghatározott személyek még két alkalommal jogosultak 90 %-os kedvezménnyel utazni.

Az I. fejezet 3. a-c. pontjaiban meghatározott, kedvezményre jogosult személy az őt megillető kedvezményt házastársával (élettársával) megoszthatja, ha házastársa (élettársa) az öregségi nyugdíjkorhatárt (1997. évi LXXXI törvény II. fejezete) már elérte.

A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt.

Az I. fejezet 3. d. pontjában szereplő személyek pedig életkortól függetlenül megosztva használhatják a GY, GYÁM és GO utazási utalványokat.

Az utazási utalvány a rajta feltüntetett érvényességi idő kezdete előtt is felhasználható.

A BKV Zrt. HÉV pénztárosa az „Utazási utalvány”-ra az utazás megkezdésének helyét és idejét a jegyváltáskor bejegyzi.

Egy utazási alkalomnak tekintendő a kiindulási és a célállomás közötti egyirányú – közvetlen vagy átszállásos – utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik. A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történő) utazás esetén az utazás megkezdését követő nap 24. órájáig vehető igénybe.

6. 90 %-os kedvezményes MENETTÉRTI utazásra jogosító menetjegy igénybevételére jogosult évente 4 alkalommal a Szátv. 8. §-a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 6. és 65. életév közötti külföldi állampolgár a nevére kiállított „Magyar igazolvány”, illetve „Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával;

7. 50 %-os kedvezményes MENETJEGY igénybevételére jogosult

7.1 A „Nyugdíjasok utazási utalványa” alapján évente 16 alkalommal:
az I. fejezet 3. a-d. pontjaiban megjelölt 65. életévét be nem töltött személyek

A I. fejezet 3. a-c. pontban meghatározott, kedvezményre jogosult személy az őt megillető kedvezményt házastársával (élettársával) megoszthatja, ha házastársa (élettársa) az öregségi nyugdíjkorhatárt [1997. évi LXXXI. törvény II. fejezete] már elérte.

Az I. fejezet 3. d. pontjában szereplő személyek pedig életkortól függetlenül megosztva használhatják a GY, GYÁM és GO utazási utalványokat.

A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt, ugyanígy a gyám és gyámolt személy, valamint a gondnok és gondnokolt személy is ezzel azonos módon használhatja.

Útvonal morzsák
Itt vagy: nyugdíjasok.hu - információs, szórakoztató, közösségi portál » Kedvezmények - Tömegközlekedés
Hirdetések
Elindítottuk hirdetési szolgáltatásunkat!
Ha saját hirdetést szeretne feladni oldalunkon, tekintse meg Hirdetési ajánlatainkat!

A reklám megjelenítéséhez az Adobe Flash Player újabb verziója szükséges!.

Adobe Flash player letöltése

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Itt tagja lehetsz az oldalnak!

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Libri ajánlatok
Legújabb cikkek
· Magányosan ötven felett
· Napfény Otthon
· Tőlem Nektek
· DélUtán Alapítvány -...
· Győri Nyugdíjas Egyetem
Üzenőfal
Üzenet küldéséhez be kell jelentkezni

2012/10/23 16:13
Sziasztok Nyuggerek! Amint látom nem valami nagy a tolongás! Na de sebaj, nem kell minden közösségi oldalt a ífacebookhoz hasonlítani Grin

Admin 
2010/06/29 22:58
Oldalunk folyamatosan frissül, ám a legtöbb tartalom eléréséhez, ingyenes regisztráció szükséges! Cool

Admin 
2010/03/03 16:53
Felkerült egy új KOGART kiállítás és rendezvény sorozat a Programajánló, Műzeum és Galéria ajánló részébe!

Mona 
2010/02/23 22:38
Gratulálok az oldalhoz és sok sikert kívánok!

2010/02/03 20:12
Ez meg egy másik, szerkesztetlen Smile

Admin 
2010/01/18 14:31
Egy próba üzenet Grin Mégpedig szerkesztve
Felhasználók
· Online vendégek: 1

· Online tagok: 0

· Regisztráltak: 156
· Legújabb tag: Pirosmama
Generálási idő: 0.06 másodperc 500,523 egyedi látogató - 2010 Február 12. óta